Lista aktualności Lista aktualności

BocianiMY dalej!

BocianiMY dalej!
Dziś na terenie obrębu Białe Łąki odbyło się obrączkowanie i wyposażenie w lokalizatory GPS GSM młodych bocianów czarnych.

Czynności tych dokonali przedstawiciele Komitetu Ochrony Orłów z Prezesem Dariuszem Anderwaldem na czele oraz z pracownikami nadleśnictwa.
Młode ptaki oznakowane są w celach badawczych polegających na zbadaniu za pomocą Glogerów GPS-GSM wykorzystania przez młode bociany w okresie post-pisklęcym obszarów leśnych, w tym szczególnie drzewostanów objętych strefami ochronnymi.
Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz są atrakcyjnym miejscem do bytowania i rozrodu bociana czarnego.
Bogata baza żerowa oraz liczne tereny podmokłe sprzyjają rozprzestrzenianiu się gatunku, czego dowodem jest utworzenie 2 stref ochronnych dla bocianów czarnych na terenie nadleśnictwa.

Zdjęcia z gniazd bocianów czarnych powstają w ramach współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego Rogowie. Gniazda bocianów znajdują się w cennych przyrodniczo lasach i są starannie chronione za pomocą stref ochronnych. Fotopułapki zostały założone przed przylotem ptaków z zimowisk.