Lista aktualności Lista aktualności

OCHRONA RYBOŁOWA

OCHRONA RYBOŁOWA PANDION HALIAETUS NA WYBRANYCH OBSZARACH SPA NATURA 2000 W POLSCE

Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego i Komitetu Ochrony Orłów.

Nr LIFE15 NAT PL000819 LIFEPandionPL

„Więcej informacji dotyczących projektu można znaleźć na stronie: www.rybolowy.pProjekt realizowany jest od 2017 roku i potrwa do końca 2020 roku.
Nadleśnictwo Międzyrzecz jest jednym z 34 nadleśnictw, które w sposób czynny realizuje założenia projektu m in. poprzez zamontowanie na swoim terenie dwóch sztucznych platform, które mają na celu zachęcenie potencjalnych osobników do gniazdowaniaw otoczeniu jezior stanowiących doskonałą bazę żerową dla tego gatunku. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na jednej z dwóch tablic informacyjnych znajdujących się nad jeziorem Rokitniańskim i Lubikowskim. Każdego roku leśnicy opiekują się każdym zajętym gniazdem tego gatunku licząc" na dalszy wzrost populacji. Monitoring przeprowadzany jest również przez przeszkolonych przedstawicieli (tzw. opiekunów) Komitetu Ochrony Orłów.

 

Informacje ogólne:
Populacja rybołowa w Polsce wynosi zaledwie 30 par. Największym zagrożeniem dla gatunku jest zmniejszająca się ilość potencjalnych siedlisk jego występowania, a jest to gatunek bardzo wymagający jeśli chodzi o dobór otoczenia, konkretnych gatunków wiekowych drzew i przede wszystkim bazy żerowej. Jego pokarmem są głównie ryby.

Rybołów ma status gatunku zagrożonego wyginięciem w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (2001) i jest jednym z najrzadszych lęgujących ptaków szponiastych w Polsce. Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody pozwala na czynną ochronę tego gatunku.

Logo ochrona rybołowa