Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny od dnia 23.08.2018

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Praw łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1507), działając na podstawie art. 46 b  ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) oraz § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272), wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (od dnia 23 sierpnia 2018 r.).

Informujemy, że osoba uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach płodach rolnych powstałych na terenie zarządzanego przez Nadleśnictwo obwodu łowieckiego nr 82 jest Pani Irena Palczak. Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym druku w pokoju nr 11 biura Nadleśnictwa (sekretariat), mieszczącego się w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 38 w każdy dzień roboczy w godzinach od 700 do 1500.