Lista aktualności Lista aktualności

ZAKOŃCZENIE AKCJI BEZPOŚREDNIEJ

Dnia 13 i 14 października 2022 roku, na zakończenie sezonu pożarowego (tzw. akcji bezpośredniej), na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz zorganizowane zostały warsztaty ratowniczo-gaśnicze.

Głównym celem spotkania było przybliżenie problematyki pomocy przy organizacji działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas prowadzonych działań związanych z gaszeniem pożarów na terenach leśnych. Praktyczne warsztaty pozwoliły doskonalić umiejętności gaszenia pożarów, uwzględniając w szczególności aspekt niedoboru wody oraz wykorzystania narzędzi ręcznych podczas niewielkich zdarzeń.
Ponadto na spotkaniu zostały zaprezentowane siły i środki, którymi dysponują strony obecne na spotkaniu.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z:

  • wyposażeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu,
  • zabezpieczeniem na terenach oddanych w użytkowanie Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (17 WBZ),
  • zaopatrzeniu wodnemu na terenach leśnych Nadleśnictwa Międzyrzecz.

W warsztatach udział wzięli:

  • Przedstawiciel Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu,
  • Przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
  • Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie,
  • Przedstawiciele Nadleśnictwa Międzyrzecz.

Kończąc tegoroczny sezon pożarowy, pragniemy podziękować wszystkim Jednostkom Ochrony Przeciwpożarowej, Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu oraz Zakładom Usług Leśnych za współdziałanie na leśnym polu akcji w minionym sezonie.

To dzięki Wam, kilka ostatnich miesięcy możemy uznać za czas spokojny, zakończony wynikiem kilkunastu pożarów o niewielkich rozmiarach.

Dziękujemy!