Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Międzyrzecz
Nadleśnictwo Międzyrzecz
+48 95-741-23-66
+48 95 741-24-35

ul. Poznańska 38

66-300 Międzyrzecz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz
Jacek Więckowski
95 742 77 03
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz
Andrzej Meissner
95 742 77 04
Główny Księgowy
Zbigniew Jakimczuk
95 742 77 05
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Skomra
95 742 77 08

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Krupa
Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 95 742 77 10
Barłomiej Dudek
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 95 742 77 13
Wojciech Kamiński
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 95 742 77 11
Marcin Pacia
Starszy Specjalicta SL ds. łowieckich
Tel.: 95 742 77 12
Adam Jagoda
Starszy Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 95 742 77 25
Marcin Miller
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Stanisław Pastuszyński
Leśniczy ds. Łowieckich
Tel.: 607 652 342
Wiesław Szymaszek
Podleśniczy
Tel.: 733 467 216

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Jakimczuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 95 742 77 07

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Jagoda
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 95 742 77 21, 607 652 345
Tadeusz Zieliński
Strażnik Leśny
Tel.: 603 754 682

Dział Finansowo - Księgowy

Alicja Maslak
Starsza Księgowa
Tel.: 95 742 77 19
Justyna Pisera
Starsza Księgowa
Tel.: 95 742 77 17
Joanna Stachecka
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 95 742 77 16
Elżbieta Buczkowska
Stanowisko ds. finansowo-kasowych
Tel.: 95 742 77 18
Anna Kozłowska
Starsza Księgowa
Tel.: 95 742 77 15
Mateusz Turczyn
Starszy Ksiegowy
Tel.: 95 741 23 66

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dariusz Skarżyński
Sekretarz
Tel.: 95 742 77 06
Agnieszka Fiłyk
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66
Anna Jędrasiak
Starszy referent ds. administracji
Tel.: 95 741 23 66
Przemysław Kuczyński
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66
Irena Palczak
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66

Administrator SILP

Rafał Kwiatkowski
Starszy Specjalista SL ds. administrowania SILP
Tel.: 95 742 77 30

Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Andrzej Meissner
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz
Tel.: 95 742 77 04, 607 652 351