Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Międzyrzecz
Nadleśnictwo Międzyrzecz
+48 95 741 23 66, +48 95 742 77 00
+48 95 741 24 35

ul. Poznańska 38
66-300 Międzyrzecz
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 5960006122
REGON: 810539226

Nadleśniczy
Leszek Ankudo
95 742 77 03
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Meissner
95 742 77 04
Główny Księgowy
Zbigniew Jakimczuk
95 742 77 05
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Skomra
95 742 77 08
Inżynier Nadzoru
Marcin Pacia
95 742 77 08

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Krupa
Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 95 742 77 10
Wojciech Kamiński
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 95 742 77 13
Jagoda Burzyńska
Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody
Tel.: 95 741 23 66
Maciej Morawiak
Specjalista SL ds. łowieckich
Tel.: 95 742 77 12
Natalia Zacharska
Instruktor techniczny ds. marketingu
Tel.: 95 742 77 25
Marcin Miller
Specjalista SL ds. ochrony p.poż.
Tel.: 95 741 23 66
Bartosz Synoradzki
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 95 742 77 11

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Stanisław Pastuszyński
Leśniczy ds. Łowieckich
Tel.: 607 652 342
Wiesław Szymaszek
Podleśniczy
Tel.: 733 467 216

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Jakimczuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 95 742 77 07

Posterunek Straży Leśnej

Dawid Szysz
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 95 742 77 21, 607 652 345
Tadeusz Zieliński
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 603 754 682

Dział Finansowo - Księgowy

Alicja Maślak
Starsza Księgowa
Tel.: 95 742 77 19
Justyna Pisera
Starsza Księgowa
Tel.: 95 742 77 17
Joanna Stachecka
Starszy Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 95 742 77 16
Anna Kozłowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 95 742 77 15
Mateusz Turczyn
Starszy Ksiegowy
Tel.: 95 742 77 17

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Dariusz Skarżyński
Sekretarz
Tel.: 95 742 77 06
Agnieszka Fiłyk
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66
Anna Jędrasiak
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66
Aleksandra Saternus-Skomra
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66
Aleksandra Mania
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 95 741 23 66

Administrator SILP

Rafał Kwiatkowski
Starszy Specjalista SL ds. administrowania SILP
Tel.: 95 742 77 30

Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Andrzej Meissner
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 95 742 77 04, 607 652 351