Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Międzyrzecz
Historia i organizacja Nadleśnictwa Międzyrzecz w okresie działalności od 1945 r.

Granice administracyjne obecnego Nadleśnictwa Międzyrzecz zostały   zatwierdzone dnia 4 grudnia 1998 roku Decyzją Nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Wieloobrębowe Nadleśnictwo Międzyrzecz powstało dnia 30 grudnia 1972 r. na podstawie zarządzeń Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie zmian w podziale administracyjnym i strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych. W jego skład weszły trzy obręby, które funkcjonowały przedtem jako samodzielne jednostki: Nadleśnictwo Białe Łąki, Nadleśnictwo Międzyrzecz oraz Nadleśnictwo Pszczew. Obręb Pszczew (dawne Nadleśnictwo Pszczew) w strukturze Nadleśnictwa Międzyrzecz istniał do dnia 28 listopada 1978 r., kiedy to Zarządzeniem Dyrektora OZLP został podzielony i przekazany do Nadleśnictwa Międzychód i Nadleśnictwa Trzciel. W tym czasie do Nadleśnictwa Międzyrzecz przekazano z Nadleśnictwa Torzym obręb Sieniawa, który następnie w 1993 r. przyłączono do reaktywowanego Nadleśnictwa Sulęcin.
Granice administracyjne obecnego Nadleśnictwa Międzyrzecz zostały zatwierdzone 4 grudnia  1998 r. Decyzją Nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Dawne Nadleśnictwo Pszczew powstało w 1945 r. z dawnych lasów państwowych, lasów samorządowych, lasów indywidualnej własności oraz z lasów majątków upaństwowionych na mocy Dekretu o Reformie Rolnej oraz Dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa.
Nadleśnictwo Białe Łąki (obecnie obręb Białe Łąki) utworzono w 1945 r. pod nazwą Rokitno Wielkopolskie. Składało się z lasów dawnego Nadleśnictwa Skwierzyna, lasów byłych majątków i lasów chłopskich.
Dawne Nadleśnictwo Międzyrzecz (obecnie obręb Międzyrzecz) powstało w 1945 r. W skład lasów nadleśnictwa weszły lasy byłych majątków Bobowicko, Gorzyca, Kursko i Chycina, lasów Nadleśnictwa Brójce, lasów miejskich i byłych lasów chłopskich.

Przed wybuchem II wojny światowej oraz w jej trakcie na terenie obecnego Nadleśnictwa prowadzono gospodarkę rabunkową. Ograniczano się do pozyskiwania drewna pod katem dogodnego wyjazdu z lasu. Na ogół nie prowadzono zalesień i odnowień. W dużej mierze działania te spowodowane były budową fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
W pierwszych latach powojennych gospodarkę leśna prowadzono w oparciu o przybliżoną tabelę klas wieku. Pierwsze prowizoryczne plany urządzenia lasu dla omawianych nadleśnictw opracowano w latach 1952 – 1953. Plany definitywnego urządzenia lasu do stosowania w gospodarce leśnej opracowano w latach 1965 – 1966. Pierwsza rewizja planu urządzenia gospodarstwa leśnego opracowana została na lata 1976 – 1986.