Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Międzyrzecz

Historia i organizacja Nadleśnictwa Międzyrzecz w okresie działalności od 1945  r.

Granice administracyjne obecnego Nadleśnictwa Międzyrzecz zostały   zatwierdzone dnia 4 grudnia 1998 roku Decyzją Nr 93 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Wieloobrębowe Nadleśnictwo Międzyrzecz powstało dnia 30 grudnia 1972 roku na podstawie zarządzeń Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych i Zarządzenia Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie zmian w podziale administracyjnym i strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych. Od tej pory Nadleśnictwo Międzyrzecz składało się z trzech obrębów, które wcześniej funkcjonowały jako samodzielne jednostki pod nazwami Nadleśnictwo Białe Łąki, Nadleśnictwo Międzyrzecz i Nadleśnictwo Pszczew. Obręb Pszczew (Nadleśnictwo Pszczew) w strukturze Nadleśnictwa Międzyrzecz istniał do dnia 28 listopada 1978 roku, kiedy to Zarządzeniem Dyrektora OZLP został podzielony i przekazany do Nadleśnictwa Międzychód i Nadleśnictwa Trzciel. W tym czasie Nadleśnictwo przyjęło obręb Sieniawa z Nadleśnictwa Torzym które następnie w roku 1993 oddano do reaktywowanego Nadleśnictwa Sulęcin.

  Dawne Nadleśnictwo Białe Łąki z siedzibą w Brzozowym Ługu, przed 1945 r. stacja radiowo - nadawcza III Rzeszy, po wojnie osada leśna oraz siedziba Nadleśnictwa Białe Łąki zostało utworzone w 1945 roku pod nazwą Rokitno Wielkopolskie z dawnych lasów Nadleśnictwa Skwierzyna lasów majątkowych i lasów chłopskich

   Dawne Nadleśnictwo Pszczew powstało w 1945 roku z dawnych lasów państwowych z lasów samorządowych, z lasów indywidualnej własności oraz z lasów majątków upaństwowionych na mocy Dekretu o Reformie Rolnej i dekretu o przejęciu niektórych lasów na rzecz Skarbu Państwa.

Dawne Nadleśnictwo Międzyrzecz zostało utworzone w maju 1945 roku w większości z lasów byłych majątków Bobowicko, Gorzyca, Kursko i Chycina należących od XVII w. do 1945  r. w posiadaniu rodziny Kalckreuthów,  z lasów Nadleśnictwa Brójce, z lasów miejskich i z byłych lasów chłopskich.

W okresie przed  II Wojną Światową oraz w jej trakcie na terenie obecnego nadleśnictwa  prowadzono gospodarkę w sposób rabunkowy, zaniechano prowadzenia gospodarki leśnej, ograniczono się do pozyskiwania surowca drzewnego pod kątem dogodnego wywozu drewna z lasu. Na ogół nie prowadzono zalesień i odnowień. Spowodowane to było przede wszystkim rozpoczęciem budowy w roku 1936 r. fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 

W pierwszych latach powojennych prowadzono gospodarkę w oparciu o przybliżoną tabelę klas wieku, przygotowaną w 1946 roku. W latach 1952 – 1953 opracowano dla omawianych nadleśnictw prowizoryczne plany urządzania lasu, w oparciu o które prowadzono gospodarkę leśną przez najbliższe 12 – 14 lat. Plany definitywnego urządzania lasu dla w.w. nadleśnictw wprowadzono do stosowania w gospodarce leśnej w latach 1965 – 1966. Pierwsza rewizja planu urządzenia gospodarstwa leśnego objęła już zasięg terytorialny obecnego Nadleśnictwa Międzyrzecz i została wprowadzona do użytkowania na lata 1976 – 1986.

Nadleśnictwo Międzyrzecz w obecnym kształcie powstało z następujących jednostek:

Nadleśnictwo w obecnym kształcie zostało utworzone na podstawie Decyzji Nr 93 Dyrektora Generalnego LP z dnia 4 grudnia 1998 roku.

Powstało z połączenia Nadleśnictwa Rokitno które zmieniło nazwę na Nadleśnictwo Białe Łąki, z siedzibą w Brzozowym Ługu oraz Nadleśnictwa Międzyrzecz. Kierownikami Nadleśnictwa Rokitno (Białe Łąki) byli Nadleśniczy Wajda oraz mgr inż. Aleksander

Furmanek. Nadleśnictwo to istniało do dnia 01.10.1972 r., które następnie zostaje włączone do Nadleśnictwa Międzyrzecz.