Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

 

Najważniejsze gatunki drzew

Gatunkiem zdecydowanie dominującym jest sosna, która jako gatunek panujący  występuje na 91,1 % powierzchni.  Sosna osiąga na terenie nadleśnictwa  dobre warunki wzrostu i rozwoju.

Przeciętne elementy taksacyjne dla sosny przedstawiają się następująco: wiek 54 lata,

zasobność 246 m³/ha , bonitacja od Ia,5 do III, przyrost 4,59 m³/ha, jakość hodowlana 22, jakość techniczna 3.

Poza sosną większe znaczenie gospodarcze mają : Brz 3,6% powierzchni leśnej, Ol -3,3%, pow. leśnej, Db – 0,9% pow. leśnej.

Pozostałe gatunki zajmują łącznie 1,1% pow. leśnej i nie maja większego znaczenia gospodarczego.

 

Charakterystyka drzewostanów

Drzewostany iglaste zajmują 82 % powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa w tym 0,4%, to drzewostany z udziałem gatunków liściastych w II piętrze powyżej 50%.

Drzewostany liściaste zajmują 8% powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa. Drzewostany mieszane zajmują 10% powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa.