Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA
OBWODY ŁOWIECKIE W ZASIĘGU TERYTORIALNYM NADLEŚNICTWA MIĘDZYRZECZ

7 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 4 koła łowieckie.
1 obwód łowiecki zarządzany przez Nadleśnictwo Międzyrzecz, stanowiący OHZ LP.
Mapa obwodów łowieckich w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzecz
HODOWLI ZWIERZYNY NADLEŚNICTWA MIĘDZYRZECZ
Położenie i ogólna charakterystyka obwodu
Obwód łowiecki nr 82 Nadleśnictwa Międzyrzecz leży w granicach administracyjnych gmin Międzyrzecz, Bledzew oraz Sulęcin.
Obwód położony jest w zasięgu terytorialnym trzech nadleśnictw - kolejno: Nadleśnictwa Międzyrzecz (9189 ha), Nadleśnictwa Sulęcin (1396 ha) oraz Nadleśnictwa Trzciel (62 ha).
Powierzchnia ogólna obwodu wynosi 10831 ha, w tym powierzchnia leśna 5137 ha (47%).

Mapa przeglądowa Ośrodka Hodowli Zwierzyny w granicach zasięgu działania Nadleśnictwa Międzyrzecz

Obwód wchodzi w skład typowo nizinnych łowisk z licznie występującymi akwenami wodnymi w postaci jezior, stawów i oczek wodnych. Na jego obszarze bytują najważniejsze gatunki zwierzyny grubej: jeleń, sarna, daniel i dzik, a także niewielka liczba zwierzyny drobnej z introdukowanym bażantem. Na terenie obwodu występują również bobry oraz czasowo wilki i łosie.
Gospodarka łowiecka
Dla wzbogacenia bazy żerowej o atrakcyjne dla zwierzyny uprawy rolnicze Nadleśnictwo gospodaruje na blisko 123,3 ha poletek, które zlokalizowane są najczęściej wewnątrz lub w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych - w pobliżu dziennych ostoi i żerowisk zwierzyny. Oprócz zapewnienia bytującej w łowisku zwierzynie atrakcyjnej karmy, poletka łowieckie przyczyniają się do ograniczenia szkód w uprawach rolnych. Obecnie poletka obsiane są m.in. owsem, żytem, kukurydzą i topinamburem. Tworzone są również sady drzew owocowych, które w przyszłości, po ich rozgrodzeniu staną się atrakcyjną stołówką dla zwierząt.

Zdjęcie przedstawia poletko żerowe na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Międzyrzecz
Nadleśnictwo zagospodarowuje również posiadane łąki śródleśne i pastwiska (34,7 ha), dzięki czemu zwiększa się różnorodność roślinności i powiększa się bazę pokarmową. Łąki są systematycznie bronowanie, nawożone i wykaszane, dzięki czemu stanowią naturalną bazę pokarmową. Utrzymane w dobrej kulturze rolnej łąki ograniczają rozwój pasożytów zwierzęcych, a także szkód powodowanych w uprawach rolnych i leśnych.

Zdjęcie przedstawia łąke śródleśną na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Międzyrzecz
W okresie zimowym Nadleśnictwo prowadzi racjonalne dokarmianie karmą soczystą (buraki, marchew), którego intensywność uzależniona jest przede wszystkim od panujących warunków pogodowych i koncentracji zwierzyny w łowisku.
Obecnie, w związku z zagrożeniem ze strony afrykańskiego pomoru świń nie prowadzi się dokarmiania dzików.
W celu zapewnienia zwierzynie, zwłaszcza w okresie zimowym, dostępu do minerałów takich jak sód, wapń, żelazo, fosfor czy cynk, niezbędnych do wzmocnienia przed nastaniem wiosny kośćca    i mięśni, na terenie obwodu wykładana jest sól. Wykłada się ją w tzw. lizawkach, ustawianych grupowo, gdzie dostępna jest dla zwierzyny przez cały rok.
Obecnie na terenie obwodu funkcjonuje ponad 200 lizawek.W celu poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu polowań zbiorowych, na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz polowania odbywają się tzw. metodą „szwedzką”. Myśliwi w trakcie polowania zajmują miejsce na wskazanym przez prowadzącego polowanie stanowisku myśliwskim, których przygotowano dla polujących ponad 400.
Polowanie tą metodą odbywa się bez użycia psów w części obwodu położonym w obszarze ochronnym ASF – tzw. żółtej strefie, bądź też u użyciem pojedynczych psów małych ras na pozostałym terenie.

Gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej.
Według inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz w obwodzie nr 82 (wg stanu na 10.03.2020 r.) występowało odpowiednio:

  • jeleni – 200 szt.,
  • danieli – 25 szt.,
  • saren – 435 szt.,
  • dzików – 63 szt.

Pozyskanie zwierzyny na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz.
Średnioroczne pozyskanie na terenie obwodu kształtuje się na następującym poziomie (wg danych z trzech ostatnich sezonów łowieckich):

  • jelenie – 70 szt.,
  • daniele – 1 szt.,
  • sarny – 92 szt.,
  • dziki – 280 szt.