Wydawca treści Wydawca treści

 

1.      POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA OBWODU
 
   Obwód łowiecki nr 82 Nadleśnictwa Międzyrzecz leży w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz, w dużej części na gruntach wchodzących w skład obszaru Natura 2000 „Nietoperek".
   Powierzchnia ogólna obwodu wynosi 10831 ha, w tym powierzchni leśnej 5137 ha.
 
         Ryc. 1  Położenie obwodu nr 82 – mapa sytuacyjna.
 
   Obwód wchodzi w skład typowo nizinnych łowisk z licznie występującymi akwenami wodnymi w postaci jezior, stawów, rowów melioracyjnych i oczek wodnych. Na jego obszarze bytują najważniejsze gatunki zwierzyny grubej: jeleń, sarna, daniel i dzik, a także niewielka liczba zwierzyny drobnej z introdukowanym bażantem. Na terenie obwodu występuje również bóbr oraz czasowo łoś i wilk.
 
 
 
2.      GOSPODARKA ŁOWIECKA
 
     Dla wzbogacenia bazy żerowej o atrakcyjną dla zwierzyny roślinność rolniczą nadleśnictwo gospodaruje na blisko 41,6 ha poletek, które zlokalizowane są najczęściej wewnątrz lub w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych - w pobliżu dziennych ostoi i żerowisk zwierzyny.
 
         Ryc. 2  Lokalizacja poletek łowieckich na terenie OHZ.
 
 
   W okresie zimowym nadleśnictwo prowadzi również racjonalne dokarmianie, którego intensywność uzależniona jest przede wszystkim od panujących warunków pogodowych i koncentracji zwierzyny w łowisku. W sezonie 2011/2012 wyłożono odpowiednio 1,0 t karmy objętościowej suchej (siano, liściarka), 61,0 t karmy objętościowej soczystej (ziemniaki, buraki, marchew), 12,6 t karmy treściwej (ziarno zbóż, kukurydza), oraz 1,0 t soli. Na terenie obwodu funkcjonuje także 12 pasów zaporowych o łącznej długości 5,0 km. Właśnie w to, użytkowane przez cały rok miejsce trafia większość wykładanej przez nadleśnictwo karmy treściwej.
 
     Obecnie na terenie obwodu nadleśnictwo posiada m.in.: 9 paśników, 140 lizawek, 58 ambon oraz kilkanaście wysiadek.
 
   
        Ryc. 3  Urządzenia łowieckie na terenie OHZ.
 
    W ostatnich latach udaje się zminimalizować szkody w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę łowną. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki doskonałej współpracy z miejscowymi rolnikami oraz dzięki zaangażowaniu miejscowych leśników - myśliwych w akcje pilnowania upraw.
    W sezonie 2011/2012 wypłacono 38,4 tys. zł odszkodowań, a powierzchnia zredukowana uszkodzeń wyniosła 15,5 ha.
 
3.      GOSPODAROWANIE POPULACJAMI ZWIERZYNY ŁOWNEJ
 
 
     Według inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz w obwodzie nr 82 (wg stanu na 10.03.2012 r.) występowało odpowiednio:
Ø Jeleni – 109 szt.,
Ø Danieli – 35 szt.,
Ø Saren – 540 szt.,
Ø Dzików – 120 szt.
 
 
4.      POZYSKANIE ZWIERZYNY NA TERENIE OHZ
 
    
   Średnioroczne pozyskanie na terenie OHZ kształtuje się na następującym poziomie (wg danych z trzech ostatnich sezonów łowieckich):
Ø Jelenie – 31 szt.,
Ø Daniele – 2 szt.,
Ø Sarny – 102 szt.,
Ø Dziki – 143 szt.
 
 
 
5.      CIEKAWE TROFEA Z TERENU OHZ
 
                                       Ryc. 4 Jeleń byk – medal brązowy 171,93 pkt. CIC
 
                                           Ryc. 5 Jeleń byk – medal srebrny 206,02 pkt. CIC
 
 
6.      AKTUALNOŚCI – INTRODUKCJA DANIELA
 
   Proces introdukcji daniela na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz zainicjowany został w 2004 roku, kiedy to w styczniu do łowiska wpuszczono 12 sztuk, w tym: samców - 4 szt., samic - 5 szt. i młodzieży - 3 szt., pochodzących z hodowli w Pławinie (powiat Stare Kurowo).
    Mając na względzie potrzebę uzupełnienia dzisiejszej populacji i co za tym idzie poszerzenia puli genowej, niezbędnym stało się zasilenie jej osobnikami pochodzącymi z hodowli gwarantującej poprawę jakości osobniczej lokalnej populacji.
   Mając powyższe na uwadze w dniu 14.02.2012 r. populacja danieli z terenu OHZ została wzbogacona 6 osobnikami pochodzącymi z hodowli zachowawczej Nadleśnictwa Brzeziny (RDLP Łódź). Obecnie znajdują się one w specjalnie przygotowanej dla nich zagrodzie przejściowej.
 
Ryc. 6  Akcja wypuszczania danieli pochodzących z hodowli Nadleśnictwa Brzeziny.

Wprowadził: Rafał Gasper