Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Międzyrzecz nie prowadzi nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.