Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Międzyrzecz  kierowana jest przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownicy nadleśnictwa prowadzą bezpłatne zajęcia edukacyjne w terenie na ścieżce dydaktycznej "Głębokie" oraz w izbie edukacji leśnej czy zielonej klasie zlokalizowanych przy siedzibie nadleśnictwa Z przyczyn organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie oraz ustalenie treści i terminu prowadzonych zajęć. W celu uzyskania informacji lub dokonania rezerwacji, zainteresowane osoby proszone są o kontakt: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl lub tel. +48 95 741 23 66

Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Międzyrzecz.
Ścieżka dydaktyczna "Głębokie" o długości około 0,5 km zlokalizowana w leśnictwie Gorzyca (współrzędne GPS: N 52°29'10,5'' E 15°32'02,4''), utworzona  w 2007 r.  położona nad malowniczym jeziorem Głębokie w bezpośrednim sąsiedztwie Użytku Ekologicznego „Głębokie" około 5 km na północ od miasta Międzyrzecz. Przy ścieżce znajduje się miejsce odpoczynku „Wiata Głębokie” gdzie znajduje się wiata z miejscem na ognisko, wieża widokowa, dzięki której można obserwować licznie gatunki ptaków wodnych zalatujące na sąsiadujące jezioro. Dzięki swojej lokalizacji, na ścieżce prowadzone są zajęcia z zakresu ochrony lasu, hodowli lasu oraz ochrony przyrody. Wyposażenie ścieżki w  poglądowe tablice dydaktyczne daje możliwość samodzielnego zwiedzania przez indywidualnych turystów.

Wiata na ścieżce edukacyjnej GłębokieWieża widokowa na ścieżce edukacyjnej GłębokieTablice edukacyjne na scieżce edukacyjnej Głębokie


Izba edukacji leśnej zlokalizowana w siedzibie nadleśnictwa  wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć dla zorganizowanych grup dzieci  i młodzieży. Na wyposażeniu izby mamy dla Państwa przygotowane liczne pomoce dydaktyczne w postaci plansz tematycznych, ławek edukacyjnych oraz  eksponaty ptaków   i ssaków.  Odbywają się w niej zajęcia edukacyjne dotyczące spraw związanych z zagospodarowaniem lasu oraz z ochroną przyrody. Zajęcia mają charakter prelekcji połączonej z prezentacjami multimedialnymi.

Leśna klasa w siedzibie nadleśnictwa


Zielona klasa przy siedzibie nadleśnictwa zaopatrzona w liczne tablice informacyjne oraz w miejsce na ognisko,  służy do prowadzenia zająć praktycznych po prelekcji w izbie edukacji leśnej. Na jej terenie istnieje możliwość poznania zagadnień  omawianych na zajęciach w izbie edukacji leśnej np.: metody pomiaru wysokości  i średnicy drzew oraz rozpoznawania niektórych gatunków. Zielona klasa przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych.

Zielona klasa przy siedzibie nadleśnictwaTablice edukacyjne na terenie zielonej klasy przy siedzibie naleśnictwa


Plantacja nasienna założona w 2001 roku w Leśnictwie Białe Łąki (współrzędne GPS:N 52°31'59.1" E 15°39'55.7") służy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych  dla młodzieży  studentów. Obiekt plantacji oraz otaczające drzewostany jest chętnie wykorzystywany podczas prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa zajęć edukacyjnych.

Widok z lotu ptaka na platację nasiennąTablica informacyjna o plantacji nasiennej


Innymi obiektami wykorzystywanymi do prowadzenia edukacji leśnej w terenie są takie obiekty jak:
Zlokalizowana  na terenie Leśnictwa Nietoperek w oddz. 196i kapliczka poświęcona Św. Hubertowi patronowi myśliwych i leśników.

Kapliczka poświęcona Św. Hubertowi


Rezerwat Przyrody „NIETOPEREK" o powierzchni  6,60 ha położony na terenie Leśnictwa Nietoperek w oddz. 247ax, bx i  obejmuje fragment pozostałości fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego stanowiącego miejsce zimowania, rozrodu i kryjówek licznych  kolonii nietoperzy.

Zapory przeciwczołgowe na terenie Rezerwatu Nietoperek


Użytki ekologiczne na których można obserwować różne gatunki zwierząt i roślin jak również postępujący proces sukcesji naturalnej.

Tablica informacyjna na terenie użytku ekologicznego


Serdecznie zapraszamy o odwiedzenia ścieżki dydaktycznej oraz wysłuchania prelekcji w izbie edukacji leśnej
Tel. kontaktowy 95 741 23 66
Formularz rezerwacji obiektów edukacyjnych oraz regulamin zamieszczono w załacznikach na stronie https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-miedzyrzecz/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia