Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

3 obszary chronionego krajobrazu zajmujące 5 262,95  ha powierzchni nadleśnictwa:
• Dolina Strugi Jeziornej pow. ogólna 5 708 ha, w tym w granicach nadleśnictwa  -  1 028,58 ha
• Dolina Obry  - pow. ogólna 10 092 ha, w tym  w granicach nadleśnictwa  -  4 141,91 ha
• Dolina Warty i Dolnej Noteci  - pow. ogólna 33 888 ha, w tym  w granicach  nadleśnictwa – 92,46 ha