Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu.

Dolina Warty i Dolnej Noteci.
Obszar powołany Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172).
Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XLII/625/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., poz. 505).
Czynna ochrona ekosystemów obszaru, realizowana w ramach gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych dolin rzecznych Kotliny Gorzowskiej.
Obszar „Dolina Warty i Dolnej Noteci” zajmuje łączną powierzchnię 31766,30 ha w gminach: Deszczno ( 1091,23 ha), Drezdenko (5591,72 ha), miasto Gorzów Wlkp. (335,66 ha), Przytoczna (1960,83 ha), Santok (6608,40 ha), Skwierzyna (4757,10 ha), Stare Kurowo (4258,53 ha), Zwierzyn (7162,83 ha).

Obszar „Dolina Warty i Dolnej Noteci” zajmuje łączną powierzchnię 31766,30 ha w tym na gruntach nadlesnictwa 94,04 ha.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle OChK  Dolina Warty i Dolnej Noteci


Dolina Obry.
Obszar powołany Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172).
Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XXV/351/16 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Obry” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., poz. 2304).
Czynna ochrona ekosystemów obszaru, realizowana w ramach gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk Bruzdy Zbąszyńskiej.
Obszar „Dolina Obry” zajmuje łączną powierzchnię 9259,41 ha w gminach: Bledzew (4370,60 ha), Międzyrzecz (4553,10 ha), Pszczew (247,20 ha), Skwierzyna (88,51 ha).

Obszar „Dolina Obry” zajmuje łączną powierzchnię 9259,41 ha w tym na gruntach nadleśnictwa 4181,36 ha.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle OChK Dolina Obry


8B – Dolina Jeziornej Strugi
Obszar powołany Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9, poz. 172).
Obecnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie obszaru jest Uchwała Nr XLV/534/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 564).
Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie wartości przyrodniczo-rekreacyjno-historycznych malowniczego kompleksu leśnego buczyn Łagowsko-Sulęcińskich.
Obszar „8B – Dolina Jeziornej Strugi” zajmuje łączną powierzchnię 5708 ha w gminach: Łagów (48 ha), Sulęcin (5000 ha), Międzyrzecz (160 ha), Bledzew (500 ha).

Obszar „8B – Dolina Jeziornej Strugi” zajmuje łączną powierzchnię 5708 ha w tym na gruntach nadleśnictwa 1026,28 ha.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle OChK 8B – Dolina Jeziornej Strugi