Wydawca treści Wydawca treści

Obszary natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko   występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.


Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.


W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzyrzecz znajdują się:
specjalne obszary ochrony siedlisk mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej OZW (SOO):
Dolina Leniwej Obry PLH080001;
Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002;
Nietoperek PLH080003;

obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):
Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005.

Powierzchnia zajmowana przez obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Międzyrzecz wynosi 3934,14 ha.
Położenie Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle obszarów sieci Natura 2000.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle obszarów sieci Natura 2000