Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Ochrona P.poż.

            Zagrożenie pożarowe lasów w Nadleśnictwie Międzyrzecz jest bardzo duże ze względu na zdecydowaną przewagę litych drzewostanów sosnowych występujących na siedliskach borowych (głównie Borów Mieszanych i świeżych) .  Lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego.
Czynnikami kształtującymi bardzo duże zagrożenie pożarowe są:
- przeważający udział drzewostanów sosnowych
- duży udział siedlisk borowych
- istniejąca sieć szlaków komunikacji drogowej i kolejowej
- wzmożony ruch turystyczny wokół licznych jezior

Główne przyczyny pożarów to:
- nieostrożność osób dorosłych
- wypalanie odpadów pożniwnych
- podpalenia

 

    Ochrona przed owadami.

            Ze względu na przewagę drzewostanów sosnowych lasy Nadleśnictwa Międzyrzecz są narażone na gradacje szkodliwych owadów, do najgroźniejszych można zaliczyć:

- brudnice mniszkę

- barczatkę sosnówkę

- boreczniki

- strzygonie choinówkę

W ostatnim okresie na terenie Nadleśnictwa występowało duże zagrożenie ze strony brudnicy powierzchnia zagrożona w 2003 r. wynosiła 360 ha jednak ze względu na silny opór środowiska gradacja wygasła samoistnie.