OFERTA ŁOWIECKA OFERTA ŁOWIECKA

Zarządzenie 38 z dnia 30.06.2015 w sprawie prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią w zakresie zwierząt łownych - sprzedaż tusz zwierzyny grubej nieskórowanej, po odstrzale wykonanym zgodnie z prawem łowieckim.

POBIERZ:Decyzja nr 18 z dnia 23.10.2017 w sprawie ustalenia cen tusz zwierzyny grubej przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej pozyskanej na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz.

POBIERZ:OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY NADLEŚNICTWA MIĘDZYRZECZ.

Położenie i ogólna charakterystyka obwodu.
Obwód łowiecki nr 82 Nadleśnictwa Międzyrzecz leży w granicach administracyjnych gmin Międzyrzecz, Bledzew oraz Sulęcin.

Obwód położony jest w zasięgu terytorialnym trzech nadleśnictw - kolejno: Nadleśnictwa Międzyrzecz (9189 ha), Nadleśnictwa Sulęcin (1396 ha) oraz Nadleśnictwa Trzciel (62 ha).
Powierzchnia ogólna obwodu wynosi 10831 ha, w tym powierzchnia leśna 5137 ha (47%).

Mapa przeglądowa Ośrodka Hodowli Zwierzyny w granicach zasięgu działania Nadleśnictwa Międzyrzecz


Obwód wchodzi w skład typowo nizinnych łowisk z licznie występującymi akwenami wodnymi w postaci jezior, stawów i oczek wodnych. Na jego obszarze bytują najważniejsze gatunki zwierzyny grubej: jeleń, sarna, daniel i dzik, a także niewielka liczba zwierzyny drobnej z introdukowanym bażantem. Na terenie obwodu występują również bobry oraz czasowo wilki i łosie.

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Dla wzbogacenia bazy żerowej o atrakcyjne dla zwierzyny uprawy rolnicze Nadleśnictwo gospodaruje na blisko 123,3 ha poletek, które zlokalizowane są najczęściej wewnątrz lub w bliskim sąsiedztwie kompleksów leśnych - w pobliżu dziennych ostoi i żerowisk zwierzyny. Oprócz zapewnienia bytującej w łowisku zwierzynie atrakcyjnej karmy, poletka łowieckie przyczyniają się do ograniczenia szkód w uprawach rolnych. Obecnie poletka obsiane są m.in. owsem, żytem, kukurydzą i topinamburem. Tworzone są również sady drzew owocowych, które w przyszłości, po ich rozgrodzeniu staną się atrakcyjną stołówką dla zwierząt.

Poletko żerowe
 

Łąka śródleśna

W okresie zimowym Nadleśnictwo prowadzi racjonalne dokarmianie karmą soczystą (buraki, marchew), którego intensywność uzależniona jest przede wszystkim od panujących warunków pogodowych i koncentracji zwierzyny w łowisku.

Obecnie, w związku z zagrożeniem ze strony afrykańskiego pomoru świń nie prowadzi się dokarmiania dzików.
W celu zapewnienia zwierzynie, zwłaszcza w okresie zimowym, dostępu do minerałów takich jak sód, wapń, żelazo, fosfor czy cynk, niezbędnych do wzmocnienia przed nastaniem wiosny kośćca i mięśni, na terenie obwodu wykładana jest sól. Wykłada się ją w tzw. lizawkach, ustawianych grupowo, gdzie dostępna jest dla zwierzyny przez cały rok. Obecnie na terenie obwodu funkcjonuje ponad 200 lizawek.
W ostatnich latach udaje się zminimalizować szkody w uprawach rolnych powodowanych przez zwierzynę łowną. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki doskonałej współpracy z miejscowymi rolnikami oraz dzięki zaangażowaniu miejscowych leśników - myśliwych w akcje pilnowania upraw.

Gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej.
Według inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz w obwodzie nr 82 (wg stanu na 10.03.2020 r.) występowało odpowiednio:
jeleni – 200 szt.,
danieli – 25 szt.,
saren – 435 szt.,
dzików – 63 szt.

Pozyskanie zwierzyny na terenie OHZ Nadleśnictwa Międzyrzecz
Średnioroczne pozyskanie na terenie obwodu kształtuje się na następującym poziomie (wg danych z trzech ostatnich sezonów łowieckich):
jelenie – 70 szt.,
daniele – 1 szt.,
sarny – 92 szt.,
dziki – 280 szt.