Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Międzyrzecz - położenie

Położenie geograficzne
Grunty zarządzane przez  Nadleśnictwo Międzyrzecz w  odniesieniu  do  ogólnej sieci geograficznej  położone  są między 15o21’ a 15o42’  długości  geograficznej wschodniej oraz między 52o22’ a 53o38’ szerokości geograficznej północnej.
Według „Geografii fizycznej Polski”  Nadleśnictwo Międzyrzecz położone jest w:
Podobszarze: Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3);
Prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego (31);Podprowincji:
Pojezierza Południowobałtyckiego (315);
Makroregionie: Pojezierza Lubuskiego (315.4);
Mezoregionie: Pojezierza Łagowskiego (315.42), Bruzdy Zbąszyńskiej  (315.44);
Makroregionie: Pojezierza Wielkopolskiego (315.5);
Mezoregionie: Pojezierza Poznańskiego (315.51);
Średnia wysokość bezwzględna w obrębie Międzyrzecz wynosi około 80-85 m n.p.m., a powierzchnia terenu opada w kierunku północnym i północno-wschodnim. Przeciętna wysokość obrębu Białe Łąki kształtuje się w granicach 55-65 m n.p.m. powierzchnia terenu na całym obrębie łagodnie opada w kierunku z południa ku północy.
Nadleśnictwo Międzyrzecz jest Nadleśnictwem dwu obrębowym, składa się obrębów leśnych: Międzyrzecz, Białe Łąki.
Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi: 20522,57 ha w tym:
Obręb Międzyrzecz: 10796,52 ha.
Obręb Białe Łąki: 9726,05 ha.

Położenie Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle zasięgu terytorialnego RDLP w Szczecinie.

Mapa położenia Nadleśnictwa Międzyrzecz na tle zasięgu terytorialnego RDLP w Szczecinie.


Podział na obręby leśne.

Mapa podziału Nadleśnictwa Międzyrzecz na obręby leśne