Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz znajduje się 68 (stan na 01.01.2019r) uznanych pomników przyrody (pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje drzew).

Powierzchniowy pomnik przyrody „Las na skarpie”, Leśnictwo Gorzyca. (Fot. M. Małecka)