"ZANOCUJ W LESIE" W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYRZECZ

Obszar programu  „Zanocuj w lesie”  znajduje się w północnej części Nadleśnictwa Międzyrzecz  i swym zasięgiem obejmuje prawie całe Leśnictwo Dłusko. Północna część tego obszaru sąsiaduje z rzeką Wartą oraz pięknymi łąkami nadwarciańskimi. Drzewostany są różnowiekowe i o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Pofałdowany teren jest wynikiem ostatniego zlodowacenia. Teren położony z dala od dużych aglomeracji miejskich.
Mapa obszaru do uprawiania bushcraftu i survivalu

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android) lub Mbdl (iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:
1. Regulaminem korzystania z obszaru (link do regulaminu).

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.
Miejsce wyznaczone do rozpalenia ogniska na terenie obszaru zlokalizowane jest w pododdziale 65 a, przy siedzibie Leśnictwa Dłusko.

Na obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Międzyrzecz brak możliwości korzystania z kuchenek gazowych z powodu zagrożenia pożarowego.

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/.
Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.
W czerwcu 2023 r. w oddziałach 52c, 52i, 52j, 53a, 58b, będą prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej.
Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

6. Z czasowymi wyłączeniami / zmianami przebiegu szlaków

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Żuraw" Przytoczna zamieszczone są na stronie BIP - Urządu Gminy Przytoczna: Informacje o polowaniach zbiorowych.

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres e-mail: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko zgłaszającego,
telefon kontaktowy,
mail kontaktowy,
liczbę nocy (daty),
liczbę osób,
planowane miejsce biwakowania
zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Justyna Krupa
nr tel.: +48 95 741 23 66 wew. 332
e-mail: justyna.krupa@szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Międzyrzecz przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. programu: https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/pytania-dotyczace-programu

oraz wzięcia udziału w ankiecie:
http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl