Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna

       

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Międzyrzecz  kierowana jest przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownicy nadleśnictwa prowadzą bezpłatne zajęcia edukacyjne w terenie na Ścieżce Edukacyjnej "Głębokie" w Izbie edukacji leśnej „Leśnej klasie” zlokalizowanej w siedzibie  Nadleśnictwie oraz Zielonej klasie przy siedzibie nadleśnictwie. Z przyczyn organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie oraz ustalenie treści i terminu prowadzonych zajęć.
W celu uzyskania informacji lub dokonania rezerwacji, zainteresowane osoby proszone są o kontakt: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl lub tel. +48 95 741 23 66

Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Międzyrzecz.

Ścieżka edukacyjna "Głębokie" o długości około 0,5km zlokalizowana w leśnictwie Gorzyca (współrzędne GPS: N 52°29'10,5'' E 15°32'02,4''), utworzona  w 2007r.  położona nad malowniczym jeziorem Głębokie w bezpośrednim sąsiedztwie Użytku Ekologicznego „Głębokie" około 5km na północ od miasta Międzyrzecz. Na terenie ścieżki zlokalizowana wiata z miejscem na ognisko, wieża widokowa dzięki, której można obserwować licznie gatunki ptaków wodnych zalatujące na sąsiadujące jezioro. Dzięki swojej lokalizacji, na ścieżce prowadzone są zajęcia z zakresu ochrony lasu, hodowli lasu oraz ochrony przyrody. Wyposażenie ścieżki w  poglądowe tablice dydaktyczne daje możliwość samodzielnego zwiedzania przez indywidualnych turystów.


Izba edukacji leśnej „Leśna klasa” zlokalizowana w siedzibie nadleśnictwa  wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć dla zorganizowanych grup dzieci  i młodzieży. Na wyposażeniu izby są liczne pomoce dydaktyczne w postaci plansz tematycznych, ławek edukacyjnych oraz  eksponaty ptaków i ssaków,  odbywają się  w niej zajęcia edukacyjne dotyczące działalności leśnictwa. Zajęcia mają charakter prelekcji połączonej z prezentacjami multimedialnymi.


Zielona klasa przy siedzibie nadleśnictwa zaopatrzona w liczne tablice informacyjne oraz w miejsce na ognisko,  służy do prowadzenia zająć praktycznych po prelekcji w „Leśnej klasie”.  Na terenie zielonej klasy istnieje możliwość pokazania  w praktyce zagadnień  omawianych w „Leśnej klasie np. metody pomiaru wysokości  i średnicy drzew oraz rozpoznawania niektórych gatunków
Zielona klasa przystosowana jest również dla osób niepełnosprawnych.


Plantacja nasienna założona w 2001 roku w Leśnictwie Białe Łąki(współrzędne GPS: N 52°31'59.1" E 15°39'55.7") służy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych  dla młodzieży  studentów. Obiekt plantacji oraz otaczające drzewostany jest chętnie wykorzystywany podczas prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa zajęć edukacyjnych.

 

 


Innymi obiektami wykorzystywanymi do prowadzenia edukacji leśnej w terenie są takie obiekty jak:  

Zlokalizowana  na terenie Leśnictwa Nietoperek w oddz. 196i kapliczka poświęcona Św. Hubertowi patronowi myśliwych i leśników.


Rezerwat Przyrody „NIETOPEREK" o powierzchni  6,60 ha położony na terenie Leśnictwa Nietoperek w oddz. 247ax, bx i  obejmuje fragment pozostałości fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego stanowiącego miejsce zimowania, rozrodu i kryjówek licznych  kolonii nietoperzy.


Użytki ekologiczne na których można obserwować różne gatunki zwierząt i roślin jak również postępujący proces sukcesji naturalnej.

 

          

 

Serdecznie Zapraszamy Do Odwiedzenia Ścieżki Dydaktycznej Oraz Wysłuchania Prelekcji W Naszej „Leśnej Klasie"

Tel. kontaktowy 95 741-23-66 

 

 

Rezerwacja wiaty na ścieżce edukacyjnej "Głębokie" - <dokumenty-zgłoszenie>